چرا بیشتر تلاش ها برای درمان روده شکست می خورند (و چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که تلاش شما 100٪ موفق می شود؟برای دسترسی به این پست، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به ،وان عضو وارد شده اید، لطفاً صفحه را بازخو، کنید.

پست چرا بیشترین تلاش ها برای درمان نارسایی روده (و چگونه از موفقیت ۱۰۰ درصدی خود مطمئن شوید) اولین بار در The Healthy Home Economist ظاهر شد.


منبع: https://www.thehealthy،meeconomist.com/why-most-gut-healing-diets-fail/